KOULUTUS

Kouluttaminen kehittää koko alaa

SHY:llä on merkittävä rooli sekä kansainvälisen että suomalaisen hitsausalan ja termisen ruiskutuksen koulutuksien sekä pätevöintien kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Pätevöityskoulutuskomitea vastaa kansainvälisen koulutuksen toteuttamisesta Suomessa. Sen hyväksymät oppilaitokset toimivat koulutuksen käytännön toteuttajina.
IIW/EWF – koulutusvastaavan tehtäviä hoitaa IWE Juha Kauppila, SHY, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys.

Lisäksi yhdistys ja sen paikallisosastot tarjoavat erilaisia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia. Yhdistys tuottaa myös ajankohtaista materiaalia sekä alan opiskelijoille että kouluttajille. SHY:n auditointiryhmä tukee ja valvoo oppilaitoksia alan koulutuksen järjestämisessä.

Hyväksytyn koulutuksen järjestäjän tarvitsemat laatuasiakirjat

Koulutusta suunniteltaessa:

A009
Standardivaatimukset hyväksytylle koulutuksen järjestäjälle

Ennen auditointia ja auditoinnissa:

Kurssihakemuslomake EWF:n mukaiseen koulutukseen.
Kurssihakemuslomake kansainväliseen IIW:n mukaiseen koulutukseen.
IIW/IAB- ja EWF-koulutuksen järjestäjän auditoinnin tarkituslista
Opettajien ja muun henkilöstön valtuutuslomake
Auditointiryhmän nimittäminen, kokoonpano ja tehtävät

Koulutusta toteutettaessa:

Tutkintojohtosääntö
IWE-tutkinnon suullinen kuulustelu
Erikoiskurssien järjestäminen | Special courses
Todistusten väärinkäyttö | Misuse of diplomas
Kansainvälisen hitsausohjaajakoulutuksen (IWP) vähimmäisvaatimukset
Hitsaajan pätevyyskokeiden valvontaohje
Hitsauskokeiden valvontaan liittyvä tarkistuslista
Oppilaan ilmoittautumislomake hitsausneuvojakoulutukseen (E/IWS)
Oppilaan ilmoittautumislomake koulutukseen (IWE/IWT/IWS/IWP, IWE/IWT-DL, IW, IWIP, IWSD, Betoniterästen hitsaus, Lämpökäsittely, ELP, ESLO ja (R)WC)
Valitukset | Appeals and Complaints

Opintosuorituslomakkeet (todistusten anomista varten)

Huom. muista myös loppuraportti
Hitsaajien (IW) opintosuorituslomake
Mallilomakkeet:
IFW-mallilomake (111)
IPW-mallilomake (135)
IPW-mallilomake (136)
ITW-mallilomake (141)
Opintosuorituslomakkeen (IWE,IWT, IWS) saat tulostettua tästä
Opintosuorituslomake hitsausohjaajalle (IWP) saat tulostettu tästä
Opintosuorituslomake hitsauksen tarkastastuksen koordinoijille (IWI) saat tulostettua tästä

Koulutuksen aloitusraportointi:

Koulutuksen aloitusraportin voit täyttää täällä >>>

Koulutuksen loppuraportointi:

Koulutuksen järjestäjän loppuraporttikaavake >>>

Palaute:

Palaute IIW-IAB/EWF-koulutuksista >>>
Valitusten käsittelyprosessi >>>

Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen julkaisemia kirjoja

UUSI Hitsauksen Materiaalioppi - kirja (Osat 1, 2a ja 2b)

Hitsauksen materiaalioppi -kirja on tarkoitettu hitsaushenkilöstön kansainvälisten koulutusohjelmien mukaisten IWE-, IWI-, IWT- ja IWS-kurssien oppikirjaksi. Kirjat täyttävät kansainvälisen hitsausjärjestön IIW:n (International Institute of Welding) ja sen alakomitean IAB:n (International Authorisation Body) Guidelinen aihealueen Materiaalien käyttäytyminen hitsauksessa (Materials and their behaviour during welding) sisältövaatimukset hitsausinsinöörikursseille ja luonnollisesti myös alemmille koulutustasoille. Kirjat soveltuvat myös muulle hitsaus- ja metallialan henkilöstölle sekä materiaaliasioiden parissa työskenteleville henkilöille koulutus- ja opiskelumateriaaliksi, perustietolähteeksi yms. Hitsauksen materiaalioppi on jaettu kolmeen kirjaan, yleisosa (Osa 1) ja materiaalikohtainen hitsattavuusosa (Osat 2a ja 2b).

Kirjat myydään yhteishintaan 160 euroa (+alv) SHY:n verkkokaupassa.