TILANNE 10.02.2024

Koulutuksen järjestäjät

Hyväksytyt koulutuksen järjestäjät ja koulutusoikeudet

Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen (SHY) Pätevöityskoulutuskomitea (PKK) vastaa kansainvälisen IIW/EWF-koulutuksen toteuttamisesta Suomessa. Sen hyväksymät oppilaitokset toimivat koulutuksen käytännön toteuttajina. IIW/EWF – koulutusvastaavan tehtäviä hoitaa IWE Juha Kauppila (SHY) ja SHY:n auditointiryhmä tukee ja valvoo oppilaitoksia alan koulutuksen järjestämisessä.

IIW/EWF - koulutusohjelmat ja erikoiskurssit

IWE/IWT (Hitsausinsinööri ja –teknikko)
IWE-BL/IWT-BL (Hitsausinsinööri ja –teknikko) etäopiskelu
IWI-C ja -S (Hitsaustarkastaja)
IWSD-C ja -S (Hitsatun rakenteen suunnittelija)
IMORWP (Mekanisoidun, Orbitaali ja Robottihitsauksen asiantuntija)
ELSO (Lasertyöturvallisuusasiantuntija)
WRB (Betoniterästen hitsauksen koordinoija, EWF:n erikoiskurssi)
SC-HT-C ja -S (Hitsausliitosten lämpökäsittely, EWF:n erikoiskurssi)
EWCP (Vastuullinen hitsauskoordinoija teräsrakenteiden valmistajille)
Huom! IIW:n (International) koulutuksista kirjoitetaan pyydettäessä myös EWF:n (European) diplomi.