SUOMEN HITSAUS- JA LIITTÄMISINSTITUUTTI

Foorumit tarjoavat hitsauksen eri osa-alueista kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen edustajille mahdollisuuden verkottua muiden samasta alasta kiinnostuneiden kanssa.  Toiminnan kulut katetaan foorumien jäsenmaksuilla, jotka on porrastettu jäsenen koon ja tyypin mukaisesti.  Näitä ovat isot yritykset, keskisuuret yritykset, pienet yritykset, mikroyritykset ja oppilaitokset. Jäsenmaksuilla rahoitetaan foorumin omien päätösten mukaisesti esimerkiksi diplomitöitä ja selvitysprojekteja, foorumikohtaisia teemapäiviä, määrävälein toteutettavia yhteisfoorumeita, vierailuja kiinnostaviin kohteisiin, kansainvälistä yhteistyötä ja foorumien hallintokuluja. Toiminnan painopiste on yksittäisten foorumien toiminnassa. Foorumien yhteisiä asioita koordinoiva johtokunta kokoontuu tarvittaessa. Lisätietoa toiminnasta saa foorumin vetäjältä.
Foorumien jäsenmaksut täältä 


HRO Suunnittelufoorumi

HRO Suunnittelufoorumi on perustettu vuonna 1992 Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Teräsrakenteiden laboratoriossa kohtauspaikaksi hitsattujen rakenteiden suunnittelijoille ja tutkijoille. Foorumiin kuuluu 36 työkoneita, kuljetusvälineitä ja vaativia rakenteita valmistavaa tai näihin materiaalia toimittavaa yritystä sekä hitsattujen ja vaativien teräsrakenteiden suunnittelua ja lujuuslaskentaa suorittavaa insinööritoimistoa. Foorumilla sekä sen sidosryhmillä on myös merkittävä rooli alan jatko- ja aikuiskoulutuksessa Suomessa. HRO Suunnittelufoorumin näkyvin toimintamuoto on vuosittain syyskesällä järjestettävät kaksipäiväiset teemapäivät ja foorumin johtoryhmän kokous. Tilaisuudessa esitellään vaativien metallirakenteidenja -materiaalien suunnitteluun, valmistukseen sekä kehittämiseen liittyviä tutkimustuloksia. Foorumi kutsuu tapahtumaan vuosittain alan kansainvälisen huippuluennoitsijan. HRO Suunnittelufooruminvetäjänä toimii prof. Timo Björk, LUT.


Laserfoorumi

Laserfoorumi on perustettu vuonna 2005. Siihen kuuluu kymmenkunta lasertyöstöstä kiinnostunutta jäsentä. Foorumi järjestää vuosittain kaksi kokousta, joiden yhteydessä tutustutaan yhden tai useamman laseria käyttävän yrityksen toimintaan. Toimintaan kuuluu myös yhteiset messuvierailut alan ulkomaisille messuille sekä yhteiset seminaarit vastaavien pohjoismaisten foorumien kanssa. Näyttävimmäksi toiminnaksi onmuodostumassa syksyiset Lasertyöstöpäivät ja niihin liittyvät yrityskäynnit. Laserfoorumin vetäjänä toimii prof. Antti Salminen, UTU.

 

 

 

SUOMEN HITSAUS- JA LIITTÄMISINSTITUUTTI

Foorumit tarjoavat hitsauksen eri osa-alueista kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen edustajille mahdollisuuden verkottua muiden samasta alasta kiinnostuneiden kanssa.  Toiminnan kulut katetaan foorumien jäsenmaksuilla, jotka on porrastettu jäsenen koon ja tyypin mukaisesti.  Näitä ovat isot yritykset, keskisuuret yritykset, pienet yritykset, mikroyritykset ja oppilaitokset. Jäsenmaksuilla rahoitetaan foorumin omien päätösten mukaisesti esimerkiksi diplomitöitä ja selvitysprojekteja, foorumikohtaisia teemapäiviä, määrävälein toteutettavia yhteisfoorumeita, vierailuja kiinnostaviin kohteisiin, kansainvälistä yhteistyötä ja foorumien hallintokuluja. Toiminnan painopiste on yksittäisten foorumien toiminnassa. Foorumien yhteisiä asioita koordinoiva johtokunta kokoontuu tarvittaessa. Lisätietoa toiminnasta saa foorumin vetäjältä.
Foorumien jäsenmaksut täältä 


HRO Suunnittelufoorumi

HRO Suunnittelufoorumi on perustettu vuonna 1992 Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Teräsrakenteiden laboratoriossa kohtauspaikaksi hitsattujen rakenteiden suunnittelijoille ja tutkijoille. Foorumiin kuuluu 36 työkoneita, kuljetusvälineitä ja vaativia rakenteita valmistavaa tai näihin materiaalia toimittavaa yritystä sekä hitsattujen ja vaativien teräsrakenteiden suunnittelua ja lujuuslaskentaa suorittavaa insinööritoimistoa. Foorumilla sekä sen sidosryhmillä on myös merkittävä rooli alan jatko- ja aikuiskoulutuksessa Suomessa. HRO Suunnittelufoorumin näkyvin toimintamuoto on vuosittain syyskesällä järjestettävät kaksipäiväiset teemapäivät ja foorumin johtoryhmän kokous. Tilaisuudessa esitellään vaativien metallirakenteidenja -materiaalien suunnitteluun, valmistukseen sekä kehittämiseen liittyviä tutkimustuloksia. Foorumi kutsuu tapahtumaan vuosittain alan kansainvälisen huippuluennoitsijan. HRO Suunnittelufooruminvetäjänä toimii prof. Timo Björk, LUT.


Laserfoorumi

Laserfoorumi on perustettu vuonna 2005. Siihen kuuluu kymmenkunta lasertyöstöstä kiinnostunutta jäsentä. Foorumi järjestää vuosittain kaksi kokousta, joiden yhteydessä tutustutaan yhden tai useamman laseria käyttävän yrityksen toimintaan. Toimintaan kuuluu myös yhteiset messuvierailut alan ulkomaisille messuille sekä yhteiset seminaarit vastaavien pohjoismaisten foorumien kanssa. Näyttävimmäksi toiminnaksi onmuodostumassa syksyiset Lasertyöstöpäivät ja niihin liittyvät yrityskäynnit. Laserfoorumin vetäjänä toimii prof. Antti Salminen, UTU.

 

 

Hitsausinstituutti

Hitsausinstituutti