SUOMEN HITSAUS- JA LIITTÄMISINSTITUUTTI

Instituutin foorumit jatkoivat toimintaansa suunnitellun toimintasuunnitelmien mukaisesti. 
 
Foorumeiden vetäjinä toimivat:
Suunnittelufoorumi, professori Timo Björk, LUT
Tuotanto- ja Materiaalifoorumi, NN  
Laserfoorumi, professori Veli Kujanpää, VTT 
 
Foorumeiden yhteisiä asioita koordinoiva johtokunta kokoontui kaksi kertaa vuoden 2010 aikana. Huhtikuussa johtokunta kokoontui Jyväskylässä ja syyskuussa Joensuussa Johna Deere Forestry Oy:llä. IWE Raimo Sorjonen, John Deere Foresty Oy, toimi johtokunnan puheenjohtajana usean vuoden ajan. Syyskuussa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin TkT Risto Laitinen, Rautaruukki. 
 
Instituutin vuosittainen yhteisfoorumi pidettiin Hotelli Cumuluksessa Lahdessa 28.10.2010. Siihen osallistui noin 30 henkilöä. Yhteisfoorumi antoi jälleen erittäin hyvän läpileikkauksen maamme hitsaus- ja liittämistekniikan tuotanto-, tutkimus- ja kehitystyöstä.  

 

 

HRO Suunnittelufoorumi

HRO Suunnittelufoorumi jatkaa perinteikästä toimintaansa vuonna 2016. HRO Suunnittelufoorumin jokavuotiset kaksipäiväiset teemapäivät ja johtoryhmän kokous pidettiin 23. - 24.8.2016 Lappeenrannassa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. HRO Suunnittelufoorumissa on tällä hetkellä 33 konepajateollisuuden parissa toimivaa jäsenyritystä, jotka vaikuttavat niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. HRO Suunnittelufoorumilla sekä sen sidosryhmillä on myös merkittävä rooli alan jatko- ja aikuiskoulutuksessa Suomessa. 
 

Materiaali- ja Tuotantofoorumi

Materiaali- ja Tuotantofoorumin toimintaan osallistui kahdeksan yritysjäsentä. Kokouksia pidettiin toimintavuonna kaksi, joista toinen osallistuvassa yrityksissä.
 
Toimintavuoden aikana foorumin aihepiirissä käynnistettiin tai suunniteltiin seuraavia hankkeita:  Ni-köyhien Mn-ruostumattomien terästen käyttö ja hitsaus, Advanced processes for thick section steel welding for arctic service conditions (NG-ARCTIC), Development of high strength C-Mn steels and pipes for safe transport of gaseous hydrogen, Laadun hallinta monikulttuurisessa tuotantoverkostossa (MultiWeld), Suuritehoisen kuitulaserin (~30 kW) sovellustutkimus (TriLaser), Liikuteltava ja itsekonfiguroituva tuotantosolu (LIIKU), Etälasehitsaus suuritehoisella kuitulaserilla (REMOWELD), sekä ITER-fuusioreaktorin tyhjökammion hitsaukseen ja kokoonpanoon liittyviä hankkeita.
 
Uusia teemoja ei yleisestä taloustilanteesta johtuen kyetty käynnistämään v. 2010. Taloustilanteen vuoksi koko vuoden 2010 toiminta jäi aikaisempia vuosia vaatimattomammaksi. V. 2011 keskeinen tehtävä on kehittää foorumin toimintaa enemmän yrityksiä aktivoivaksi. Tässä hyödynnetään SHY:n jäsenistölleen suuntaaman strategiakyselyn tuloksia.

Laserfoorumi

Laserfoorumi perustettiin vuoden 2005 lopulla. Mukana on 14 jäsentä, joista 11 yritystä. Vuonna 2010 Kokouksia pidettiin 23.4 Jyväskylässä, mihin liittyi vierailut  Meconet Oy:llä Äänekoskella ja Ecocat Oy:llä Laukaalla ja 9.11.2010 Tampereella, missä vierailtiin HT Laser Oy:llä tutustumassa laseralan toimintoihin. Foorumi osallistui myös 28.10 Lahdessa  järjestettyyn SHI:n yhteisfoorumiin.Lisäksi osallistuttiin Hitsaustekniikkapäivään 22.4.2010 Jyväskylässä, LASYS-messuihin Stuttgartissa, Saksassa 8.10.6. 2010 sekä Nordic Welding Expoon Tampereella 10.-12.11.2010.

 

SUOMEN HITSAUS- JA LIITTÄMISINSTITUUTTI

Instituutin foorumit jatkoivat toimintaansa suunnitellun toimintasuunnitelmien mukaisesti. 
 
Foorumeiden vetäjinä toimivat:
Suunnittelufoorumi, professori Timo Björk, LUT
Tuotanto- ja Materiaalifoorumi, NN  
Laserfoorumi, professori Veli Kujanpää, VTT 
 
Foorumeiden yhteisiä asioita koordinoiva johtokunta kokoontui kaksi kertaa vuoden 2010 aikana. Huhtikuussa johtokunta kokoontui Jyväskylässä ja syyskuussa Joensuussa Johna Deere Forestry Oy:llä. IWE Raimo Sorjonen, John Deere Foresty Oy, toimi johtokunnan puheenjohtajana usean vuoden ajan. Syyskuussa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin TkT Risto Laitinen, Rautaruukki. 
 
Instituutin vuosittainen yhteisfoorumi pidettiin Hotelli Cumuluksessa Lahdessa 28.10.2010. Siihen osallistui noin 30 henkilöä. Yhteisfoorumi antoi jälleen erittäin hyvän läpileikkauksen maamme hitsaus- ja liittämistekniikan tuotanto-, tutkimus- ja kehitystyöstä.  

 

 

HRO Suunnittelufoorumi

HRO Suunnittelufoorumi jatkaa perinteikästä toimintaansa vuonna 2016. HRO Suunnittelufoorumin jokavuotiset kaksipäiväiset teemapäivät ja johtoryhmän kokous pidettiin 23. - 24.8.2016 Lappeenrannassa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. HRO Suunnittelufoorumissa on tällä hetkellä 33 konepajateollisuuden parissa toimivaa jäsenyritystä, jotka vaikuttavat niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. HRO Suunnittelufoorumilla sekä sen sidosryhmillä on myös merkittävä rooli alan jatko- ja aikuiskoulutuksessa Suomessa. 
 

Materiaali- ja Tuotantofoorumi

Materiaali- ja Tuotantofoorumin toimintaan osallistui kahdeksan yritysjäsentä. Kokouksia pidettiin toimintavuonna kaksi, joista toinen osallistuvassa yrityksissä.
 
Toimintavuoden aikana foorumin aihepiirissä käynnistettiin tai suunniteltiin seuraavia hankkeita:  Ni-köyhien Mn-ruostumattomien terästen käyttö ja hitsaus, Advanced processes for thick section steel welding for arctic service conditions (NG-ARCTIC), Development of high strength C-Mn steels and pipes for safe transport of gaseous hydrogen, Laadun hallinta monikulttuurisessa tuotantoverkostossa (MultiWeld), Suuritehoisen kuitulaserin (~30 kW) sovellustutkimus (TriLaser), Liikuteltava ja itsekonfiguroituva tuotantosolu (LIIKU), Etälasehitsaus suuritehoisella kuitulaserilla (REMOWELD), sekä ITER-fuusioreaktorin tyhjökammion hitsaukseen ja kokoonpanoon liittyviä hankkeita.
 
Uusia teemoja ei yleisestä taloustilanteesta johtuen kyetty käynnistämään v. 2010. Taloustilanteen vuoksi koko vuoden 2010 toiminta jäi aikaisempia vuosia vaatimattomammaksi. V. 2011 keskeinen tehtävä on kehittää foorumin toimintaa enemmän yrityksiä aktivoivaksi. Tässä hyödynnetään SHY:n jäsenistölleen suuntaaman strategiakyselyn tuloksia.

Laserfoorumi

Laserfoorumi perustettiin vuoden 2005 lopulla. Mukana on 14 jäsentä, joista 11 yritystä. Vuonna 2010 Kokouksia pidettiin 23.4 Jyväskylässä, mihin liittyi vierailut  Meconet Oy:llä Äänekoskella ja Ecocat Oy:llä Laukaalla ja 9.11.2010 Tampereella, missä vierailtiin HT Laser Oy:llä tutustumassa laseralan toimintoihin. Foorumi osallistui myös 28.10 Lahdessa  järjestettyyn SHI:n yhteisfoorumiin.Lisäksi osallistuttiin Hitsaustekniikkapäivään 22.4.2010 Jyväskylässä, LASYS-messuihin Stuttgartissa, Saksassa 8.10.6. 2010 sekä Nordic Welding Expoon Tampereella 10.-12.11.2010.

Hitsausinstituutti

Hitsausinstituutti