Kouluttaminen kehittää koko alaa

SHY:llä on merkittävä rooli sekä kansainvälisen että suomalaisen hitsausalan ja termisen ruiskutuksen koulutuksien sekä pätevöintien kehittämisessä ja toteuttamisessa.
 
Pätevöityskoulutuskomitea vastaa kansainvälisen koulutuksen toteuttamisesta Suomessa. Sen hyväksymät oppilaitokset toimivat koulutuksen käytännön toteuttajina.

IIW/EWF - koulutusvastaavan tehtäviä hoitaa IWE Juha Kauppila, SHY, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys.

 
Lisäksi yhdistys ja sen paikallisosastot tarjoavat erilaisia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia.
 
Yhdistys tuottaa myös ajankohtaista materiaalia sekä alan opiskelijoille että kouluttajille. 
 
SHY:n auditointiryhmä tukee ja valvoo oppilaitoksia alan koulutuksen järjestämisessä.
 

Hyväksytyn koulutuksen järjestäjän tarvitsemat laatuasiakirjat


Koulutusta suunniteltaessa:

Standardivaatimukset hyväksytylle koulutuksen järjestäjälle A009


Ennen auditointia ja auditoinnissa:

Kurssihakemuslomake EWF:n mukaiseen koulutukseen. C001Word-lomake
Kurssihakemuslomake kansainväliseen IIW:n mukaiseen koulutukseen. C020Word-lomake
IIW/IAB- ja EWF-koulutuksen järjestäjän auditoinnin tarkituslista C002.
Opettajien ja muun henkilöstön valtuutuslomake. C009. Word-lomake
Auditointiryhmän nimittäminen, kokoonpano ja tehtävät A006


Koulutusta toteutettaessa:

Tutkintojohtosääntö B007
IWE-tutkinnon suullinen kuulustelu B008
Erikoiskurssien järjestäminen    Special courses    B010
Todistusten väärinkäyttö    Misuse of diplomas    B011
Kansainvälisen hitsausohjaajakoulutuksen (IWP) vähimmäisvaatimukset A013
Hitsaajan pätevyyskokeiden valvontaohje B012
Hitsauskokeiden valvontaan liittyvä tarkistuslista C017.


Oppilaan ilmoittautumislomake hitsausneuvojakoulutukseen (E/IWS) C007. Word-lomake
Oppilaan ilmoittautumislomake koulutukseen (IWE/IWT/IWS/IWP, IWE/IWT-DL, IW, IWIP, IWSD, Betoniterästen hitsaus, Lämpökäsittely, ELP, ESLO ja (R)WC) C008. Word-lomake
Valitukset    Appeals and Complaints    H9


Opintosuorituslomakkeet (todistusten anomista varten):


(huom. muista myös loppuraportti C022).

Hitsaajien (IW) opintosuorituslomake C023. Word-lomake
 

Mallilomakkeet:


 
Opintosuorituslomakkeen (IWE,IWT, IWS) saat tulostettua tästä C004. Word-lomake.
Opintosuorituslomake hitsausohjaajalle (IWP) saat tulostettu tästä C013. Word-lomake.
Opintosuorituslomake hitsauksen tarkastastuksen koordinoijille (IWI) saat tulostettua tästä C016. Word-lomake
 

Koulutuksen loppuraportointi:

Koulutuksen järjestäjän loppuraporttikaavake C022Word-lomake 

 

Palaute IIW-IAB/EWF-koulutuksista Palautelomake

 

Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen julkaisemia kirjoja

Hitsaustalous ja tuottavuus-kirja

Kirjan kohderyhminä ovat mm. hitsauskoordinoijat, tuotantopäälliköt, hitsausaln opetushenkilöt, IWE/IWT/IWS/IWSD/IWI - kurssilaiset. Kirjan laajempi esittely on Hitsaustekniikka-lehdessä 3/2011.
Kirjan hinta 75 euroa ja se on myynnissä SHY:n verkkokaupassa.

Hitsauksen Materiaalioppi - kirja

Painovuosi 2014, 4. korjattu painos.
Kirja sisältää kansainvälisten hitsaushenkilöstön koulutusohjelmien (IWE, IWS, jne.) sisällön mukaan laaditun “Materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa” -aihealueen oppimateriaalin. Sisältö noudattaa näiden koulutusohjelmien rakennetta, mutta sopii myös muun hitsaushenkilöstön koulutukseen.
Kirjan hinta 50 euroa. Painos loppunut!
 

UUSI Hitsauksen Materiaalioppi - kirja (Osat 1 ja 2)

Hitsauksen materiaalioppi -kirja - osat 1 ja 2 - on tarkoitettu hitsaushenkilöstön kansainvälisten koulutusohjelmien mukaisten IWE-, IWI-, IWT- ja IWS-kurssien oppikirjaksi. Kirjat täyttävät kansainvälisen hitsausjärjestön IIW:n (International Institute of Welding) ja sen alakomitean IAB:n (International Authorisation Body) Guidelinen aihealueen Materiaalien käyttäytyminen hitsauksessa (Materials and their behaviour during welding) sisältövaatimukset hitsausinsinöörikursseille ja luonnollisesti myös alemmille koulutustasoille. Kirjat soveltuvat myös muulle hitsaus- ja metallialan henkilöstölle sekä materiaaliasioiden parissa työskenteleville henkilöille koulutus- ja opiskelumateriaaliksi, perustietolähteeksi yms. Hitsauksen materiaalioppi on jaettu kahteen kirjaan, yleisosa (Osa 1) ja materiaalikohtainen hitsattavuusosa (Osa 2).

Kirjat myydään parina hintaan 140 euroa SHY:n verkkokaupassa.

Myynnissä myös:

Valujen ja takeiden NDT-tarkastus

1. painos, painovuosi 1999
Martti Ruha, Kari Latvala, Marko Api, Heikki Myöhänen
Hinta 20 euroa

Radiografinen tarkastus ja Harjoituskirja (tasot I ja II) 

1. painos, painovuosi 1991
Pentti Ukkonen
Hinta 17 euroa

NDT-kirjoja voi tilata osoitteesta angelica.emeleus(at)shy.inet.fi tai puhelimitse (09) 773 2199.