Kouluttaminen kehittää koko alaa

SHY:llä on merkittävä rooli sekä kansainvälisen että suomalaisen hitsausalan ja termisen ruiskutuksen koulutuksien sekä pätevöintien kehittämisessä ja toteuttamisessa.
 
Pätevöityskoulutuskomitea vastaa kansainvälisen koulutuksen toteuttamisesta Suomessa. Sen hyväksymät oppilaitokset toimivat koulutuksen käytännön toteuttajina.

IIW/EWF - koulutusvastaavan tehtäviä hoitaa IWE Juha Kauppila, SHY, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys.

 
Lisäksi yhdistys ja sen paikallisosastot tarjoavat erilaisia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia.
 
Yhdistys tuottaa myös ajankohtaista materiaalia sekä alan opiskelijoille että kouluttajille. 
 
SHY:n auditointiryhmä tukee ja valvoo oppilaitoksia alan koulutuksen järjestämisessä.
 

Hyväksytyn koulutuksen järjestäjän tarvitsemat laatuasiakirjat


Koulutusta suunniteltaessa:

Standardivaatimukset hyväksytylle koulutuksen järjestäjälle A009


Ennen auditointia ja auditoinnissa:

Kurssihakemuslomake EWF:n mukaiseen koulutukseen. C001Word-lomake
Kurssihakemuslomake kansainväliseen IIW:n mukaiseen koulutukseen. C020Word-lomake
IIW/IAB- ja EWF-koulutuksen järjestäjän auditoinnin tarkituslista C002.


Opettajien ja muun henkilöstön valtuutuslomake. C009. Word-lomake
Auditointiryhmän nimittäminen, kokoonpano ja tehtävät A006


Koulutusta toteutettaessa:

Tutkintojohtosääntö B007
IWE-tutkinnon suullinen kuulustelu B008
Erikoiskurssien järjestäminen    Special courses    B010
Todistusten väärinkäyttö    Misuse of diplomas    B011
Kansainvälisen hitsausohjaajakoulutuksen (IWP) vähimmäisvaatimukset A013
Hitsaajan pätevyyskokeiden valvontaohje B012
Hitsauskokeiden valvontaan liittyvä tarkistuslista C017.


Ilmoittautumiskaaavake hitsaus- tai ruiskutusneuvojakoulutukseen (E/IWS ja ETSS) C007. Word-lomake
Valitukset    Appeals and Complaints    H9


Opintosuorituslomakkeet (todistusten anomista varten):


(huom. muista myös loppuraportti C022).

Hitsaajien (IW) opintosuorituslomake C023. Word-lomake
 

Mallilomakkeet:


 
Opintosuorituslomakkeen saat tulostettua tästä C004. Word-lomake.
Opintosuorituslomake hitsausohjaajalle C013. Word-lomake.
Opintosuorituslomake tarkastajille (IWI) C016. Word-lomake
Opintosuorituslomake termisen ruiskutuksen asiantuntijalle (ETSS) C018.
Opintosuorituslomake termiselle ruiskuttajalle (ETS) C019.


Koulutuksen loppuraportointi:

Koulutuksen järjestäjän loppuraporttikaavake C022. Word-lomake 

Hitsaushenkilöstön koulutuksiin liittyvää oppi- ja opetusmateriaalia
 

Oppimateriaalit

 

Linkit:

Svetskommission (Ruotsi) 
Svetstekniska Föreningen (Ruotsi)
International Institute of Welding (IIW)
European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) 
European Federation for Non-Destructive Testing (EFNDT) 
Suomen robotiikkayhdistys r.y. 
SFS r.y. 
Teknologiateollisuus r.y. 
Norsk Sveiseteknisk Forbund (Norja) 
Kunnossapitoyhdistys ry.

 

Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen julkaisemia kirjoja

 

Hitsaustalous ja tuottavuus-kirja

Kirjan kohderyhminä ovat mm. hitsauskoordinoijat, tuotantopäälliköt, hitsausaln opetushenkilöt, IWE/IWT/IWS/IWSD/IWI - kurssilaiset.

Kirjan laajempi esittely on Hitsaustekniikka-lehdessä 3/2011.

Kirjaa voi tilata osoitteella: 
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y. 
Mäkelänkatu 36 A2 
00510 HELSINKI
 
Tai sähköpostiste osoitteella: angelica.emeleus@shy.inet.fi tai puhelimitse 09 - 773 2199.
Kirjan hinta 75 euroa.

Hitsauksen Materiaalioppi - kirja 

Kirja sisältää kansainvälisten hitsaushenkilöstön koulutusohjelmien (IWE, IWT ja IWS) sisällön mukaan laaditun  "Materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa" -aihealueen oppimateriaalin.  Kirjan sisältö noudattaa näiden koulutusohjelmien rakennetta,  mutta sopii myös muun hitsaushenkilöstön koulutukseen
Kirjan julkaisija on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y.
 
Kirjaa voi tilata osoitteella: 
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y. 
Mäkelänkatu 36 A2 
00510 HELSINKI
 
Tai sähköpostiste osoitteella: angelica.emeleus@shy.inet.fi tai puhelimitse 09 - 773 2199.
Kirjan hinta 50 euroa.

Valujen ja takeiden NDT-tarkastus

Martti Ruha, Kari Latvala, Marko Api, Heikki Myöhänen
Hinta 47 euroa
 
Aikaisemmin ilmestyneitä on myös vielä saatavilla
Aikaisemmin ilmestyneitä:
Radiografinen tarkastus ja Harjoituskirja (tasot I ja II) 
Pentti Ukkonen
Hinta 17 euroa

Tutkimus - ja kehityskomitean eri työryhmät ovat listanneet omien alueidensa parhaat kirjat:

Materiaalit (.doc)
Rakenteet (.doc)
Leikkaus (.doc)

 

 

 

Kouluttaminen kehittää koko alaa

SHY:llä on merkittävä rooli sekä kansainvälisen että suomalaisen hitsausalan ja termisen ruiskutuksen koulutuksien sekä pätevöintien kehittämisessä ja toteuttamisessa.
 
Pätevöityskoulutuskomitea vastaa kansainvälisen koulutuksen toteuttamisesta Suomessa. Sen hyväksymät oppilaitokset toimivat koulutuksen käytännön toteuttajina.

IIW/EWF - koulutusvastaavan tehtäviä hoitaa IWE Juha Kauppila, SHY, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys.

 
Lisäksi yhdistys ja sen paikallisosastot tarjoavat erilaisia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia.
 
Yhdistys tuottaa myös ajankohtaista materiaalia sekä alan opiskelijoille että kouluttajille. 
 
SHY:n auditointiryhmä tukee ja valvoo oppilaitoksia alan koulutuksen järjestämisessä.
 

Hyväksytyn koulutuksen järjestäjän tarvitsemat laatuasiakirjat


Koulutusta suunniteltaessa:

Standardivaatimukset hyväksytylle koulutuksen järjestäjälle A009


Ennen auditointia ja auditoinnissa:

Kurssihakemuslomake EWF:n mukaiseen koulutukseen. C001Word-lomake
Kurssihakemuslomake kansainväliseen IIW:n mukaiseen koulutukseen. C020Word-lomake
IIW/IAB- ja EWF-koulutuksen järjestäjän auditoinnin tarkituslista C002.


Opettajien ja muun henkilöstön valtuutuslomake. C009. Word-lomake
Auditointiryhmän nimittäminen, kokoonpano ja tehtävät A006


Koulutusta toteutettaessa:

Tutkintojohtosääntö B007
IWE-tutkinnon suullinen kuulustelu B008
Erikoiskurssien järjestäminen    Special courses    B010
Todistusten väärinkäyttö    Misuse of diplomas    B011
Kansainvälisen hitsausohjaajakoulutuksen (IWP) vähimmäisvaatimukset A013
Hitsaajan pätevyyskokeiden valvontaohje B012
Hitsauskokeiden valvontaan liittyvä tarkistuslista C017.


Ilmoittautumiskaaavake hitsaus- tai ruiskutusneuvojakoulutukseen (E/IWS ja ETSS) C007. Word-lomake
Valitukset    Appeals and Complaints    H9


Opintosuorituslomakkeet (todistusten anomista varten):


(huom. muista myös loppuraportti C022).

Hitsaajien (IW) opintosuorituslomake C023. Word-lomake
 

Mallilomakkeet:


 
Opintosuorituslomakkeen saat tulostettua tästä C004. Word-lomake.
Opintosuorituslomake hitsausohjaajalle C013. Word-lomake.
Opintosuorituslomake tarkastajille (IWI) C016. Word-lomake
Opintosuorituslomake termisen ruiskutuksen asiantuntijalle (ETSS) C018.
Opintosuorituslomake termiselle ruiskuttajalle (ETS) C019.


Koulutuksen loppuraportointi:

Koulutuksen järjestäjän loppuraporttikaavake C022. Word-lomake 

Hitsaushenkilöstön koulutuksiin liittyvää oppi- ja opetusmateriaalia
 

Oppimateriaalit

 

Linkit:

Svetskommission (Ruotsi) 
Svetstekniska Föreningen (Ruotsi)
International Institute of Welding (IIW)
European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) 
European Federation for Non-Destructive Testing (EFNDT) 
Suomen robotiikkayhdistys r.y. 
SFS r.y. 
Teknologiateollisuus r.y. 
Norsk Sveiseteknisk Forbund (Norja) 
Kunnossapitoyhdistys ry.

 

Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen julkaisemia kirjoja

 

Hitsaustalous ja tuottavuus-kirja

Kirjan kohderyhminä ovat mm. hitsauskoordinoijat, tuotantopäälliköt, hitsausaln opetushenkilöt, IWE/IWT/IWS/IWSD/IWI - kurssilaiset.

Kirjan laajempi esittely on Hitsaustekniikka-lehdessä 3/2011.

Kirjaa voi tilata osoitteella: 
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y. 
Mäkelänkatu 36 A2 
00510 HELSINKI
 
Tai sähköpostiste osoitteella: angelica.emeleus@shy.inet.fi tai puhelimitse 09 - 773 2199.
Kirjan hinta 75 euroa.

Hitsauksen Materiaalioppi - kirja 

Kirja sisältää kansainvälisten hitsaushenkilöstön koulutusohjelmien (IWE, IWT ja IWS) sisällön mukaan laaditun  "Materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa" -aihealueen oppimateriaalin.  Kirjan sisältö noudattaa näiden koulutusohjelmien rakennetta,  mutta sopii myös muun hitsaushenkilöstön koulutukseen
Kirjan julkaisija on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y.
 
Kirjaa voi tilata osoitteella: 
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y. 
Mäkelänkatu 36 A2 
00510 HELSINKI
 
Tai sähköpostiste osoitteella: angelica.emeleus@shy.inet.fi tai puhelimitse 09 - 773 2199.
Kirjan hinta 50 euroa.

Valujen ja takeiden NDT-tarkastus

Martti Ruha, Kari Latvala, Marko Api, Heikki Myöhänen
Hinta 47 euroa
 
Aikaisemmin ilmestyneitä on myös vielä saatavilla
Aikaisemmin ilmestyneitä:
Radiografinen tarkastus ja Harjoituskirja (tasot I ja II) 
Pentti Ukkonen
Hinta 17 euroa

Tutkimus - ja kehityskomitean eri työryhmät ovat listanneet omien alueidensa parhaat kirjat:

Materiaalit (.doc)
Rakenteet (.doc)
Leikkaus (.doc)